Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Bruke skriverens kontrollpanel

BrukFor å

1

Meny-knapp

Åpne menyene.

Merknader:

 • Menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i Klar-modus.
 • Hvis du trykker på knappen når du er i en meny, går du tilbake til det øverste elementet på menyskjermen.

2

Skjerm

Vise alternativer for utskrift, i tillegg til status- og feilmeldinger.

3

Hvilemodus-knapp

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus.

Merknader:

 • Trykk på en av knappene på kontrollpanelet for å deaktivere strømsparingsmodus.
 • Skriveren går ut av dvalemodus hvis du trykker Hvilemodus-knappen eller strømbryteren.

4

Stopp

 • Lukk menyene og gå tilbake til Klar-modus
 • Stopp skriveraktiviteten, for eksempel utskrift eller nedlasting av skrifter.

5

Høyre pilknapp

 • Bla gjennom menyer, eller veksle mellom skjermbilder og menyvalg.
 • Bla gjennom innstillinger og tekst. For menyer med tallverdier kan du trykke og holde inne en pilknapp for å bla gjennom verdiene. Slipp knappen når ønsket verdi vises.

6

Velg-knapp

 • Åpne menyen.
 • Vis verdiene eller innstillingene for en meny. Stjernen (*) indikerer at dette er standardinnstillingen fra fabrikken.
 • Lagre verdien som vises som den nye brukerdefinerte standardinnstillingen.

7

Venstre pilknapp

 • Bla gjennom menyer, eller veksle mellom skjermbilder og menyvalg.
 • Bla gjennom innstillinger og tekst. For menyer med tallverdier kan du trykke og holde inne en pilknapp for å bla gjennom verdiene. Slipp knappen når ønsket verdi vises.

8

Tilbake-knapp

Gå tilbake til forrige skjerm.

9

Lampe

Viser statusen for skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top