Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Prohlášení o nestálosti

Vaše tiskárna obsahuje různé typy pamětí, do kterých lze ukládat nastavení zařízení a sítě a uživatelská data.

Typ pamětiPopis

Dočasná paměť

Tiskárna využívá standardní paměť RAM (Random Access Memory) k dočasnému ukládání uživatelských dat během jednoduchých tiskových úloh.

Trvalá paměť

Tiskárna může používat dva druhy trvalé paměti: EEPROM a NAND (flash paměť). Oba typy se používají k ukládání operačního systému, nastavení zařízení a informací o síti.

Obsah všech instalovaných pamětí tiskárny vymažte za následujících okolností:

  • Tiskárna se vyřazuje z provozu.
  • Tiskárna se přemisťuje do jiného oddělení nebo na jiné místo.
  • Servis tiskárny bude provádět někdo mimo vaší organizaci.
  • Tiskárna se bude kvůli servisu přemisťovat z vašich prostor.
  • Tiskárna se prodává jiné organizaci.
Byl tento článek užitečný?
Top