Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Konfigurace oznámení o spotřebním materiálu pomocí serveru Embedded Web Server

  Můžete určit, jak chcete být upozorňováni, pokud dochází, sníží se nebo se velmi sníží hladina spotřebního materiálu, nebo když dosáhne konce životnosti, nastavením volitelných upozornění.

  Poznámky:

  • Volitelná upozornění lze nastavit pro tonerovou kazetu a fotoválec.
  • Všechna volitelná upozornění lze nastavit na hodnotu dochází, nízký a velmi nízký pro stav spotřebního materiálu. U některých volitelných upozornění nelze nastavit hodnotu stavu spotřebního materiálu. Volitelné upozornění e-mailem je k dispozici pro všechny stavy spotřebního materiálu.
  • Procento odhadovaného zbývajícího spotřebního materiálu, které vyvolá upozornění, lze nastavit u některých spotřebních materiálů pro některé stavy spotřebního materiálu.
 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Adresu IP tiskárny zobrazíte v části TCP/IP v nabídce Síť/Zprávy. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > Nastavení tisku > Oznámení o spotřebním materiálu.

 3. Z rozevírací nabídky u každého spotřebního materiálu vyberte jednu z následujících možností oznámení:

  UpozorněníPopis

  1 Pokud je oznámení spotřebního materiálu povoleno, vygeneruje tiskárna e-mail o stavu spotřebního materiálu.

  2 Pokud některý spotřební materiál dojde, tiskárna se zastaví, aby nedošlo k poškození.

  Vypnuto

  Tiskárna se bude chovat normálně se všemi druhy spotřebního materiálu.

  Pouze SNMP

  Tiskárna generuje jednoduché upozornění protokolu správy sítě (SNMP), jakmile je dosažena podmínka spotřebního materiálu. Tento stav spotřebního materiálu se objeví na stránce nabídek a na stavové stránce.

  Pouze e-mail

  Pokud nastane stav spotřebního materiálu, vygeneruje tiskárna e-mail. Tento stav spotřebního materiálu se objeví na stránce nabídek a na stavové stránce.

  Varování

  Tiskárna zobrazí varovnou zprávu a vygeneruje e-mail o stavu spotřebního materiálu. Pokud nastane stav spotřebního materiálu, tiskárna se nezastaví.

  Zastavení, lze pokračovat1

  Po dosažení tohoto stavu tiskárna zastaví zpracování úloh a uživatel musí stisknout tlačítko pro pokračování tisku.

  Zastavení, nelze pokračovat1,2

  Pokud nastane stav spotřebního materiálu, tiskárna se zastaví. Spotřební materiál je nutné vyměnit, aby tisk pokračoval.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Byl tento článek užitečný?
Top