Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Nastavení režimu spánku

Chcete-li ušetřit energii, můžete snížit počet minut, které uplynou před vstupem tiskárny do režimu spánku.

Poznámka:  Režim spánku lze naplánovat. Další informace najdete v části Použití příkazu Naplánovat úsporné režimy.

  1. Na ovládacím panelu přejděte na:

     > Nastavení >  > Obecná nastavení >  > Časové limity >  > Režim spánku > 

  2. Zvolte počet minut, které uplynou před přepnutím tiskárny do režimu spánku.

  3. Použijte změny.

Byl tento článek užitečný?
Top