Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Montere tilleggsskuffer

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller montere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

 1. Slå av skriveren med strømbryteren, og trekk deretter strømledningen ut av stikkontakten.

 2. Pakk ut papirskuffen, og fjern eventuell emballasje.

 3. Ta skuffen ut av rammen.

 4. Fjern all emballasje fra innsiden av skuffen.

 5. Sett skuffen inn i rammen.

 6. Plasser skuffen i nærheten av skriveren.

 7. Juster skriveren med skuffen, og senk skriveren langsomt på plass.

 8. Koble strømledningen til skriveren og deretter til en jordet stikkontakt. Slå deretter på skriveren.

  Merk:  Når skriverprogramvaren og eventuelt tilleggsutstyr er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Var denne artikkelen nyttig?
Top