Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

  Použití serveru Embedded Web Server

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Adresu IP tiskárny zobrazíte v části TCP/IP v nabídce Síť/Zprávy. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na Stav zařízení.

  Práce s ovládacím panelem

 • V závislosti na modelu tiskárny přejděte k jedné z následujících položek:
  •  > Zprávy >  > Statistika zařízení > 
  • Poznámka:  V části „Informace o spotřebním materiálu“ na vytištěných stránkách naleznete informace o stavu dílů a spotřebního materiálu.

  •  > Stav/Spotřební materiál >  > Zobrazit spotřební materiál > 
Byl tento článek užitečný?
Top