Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Papirstopp i frontdekselet

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 1. Åpne frontdekselet.

 2. Ta ut tonerkassetten.

 3. Ta ut bildeenheten.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke ta på den blanke fotoledertrommelen under bildebehandlingssettet. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 4. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

 5. Sett inn bildeenheten.

  Merk:  Bruk pilene inne i skriveren som veiledning.

 6. Sett inn tonerkassetten.

 7. Lukk frontdekselet.

 8. Trykk på  på kontrollpanelet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top