Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Vkládání do univerzálního podavače

Univerzální podavač použijte v případě, kdy tisknete na různé typy a formáty papírů nebo zvláštních médií, např. karty, průhledné fólie, papírové štítky a obálky. Můžete ho využít také pro tisk jedné stránky na hlavičkový papír.

 1. Otevřete univerzální podavač.

  1. Vytáhněte nástavec univerzálního podavače.

  2. Jemně vytáhněte nástavec tak, aby byl univerzální podavač úplně roztažený a otevřený.

 2. Stiskněte pojistku levé vodicí lišty šířky a posuňte lišty do správné polohy pro papír, který zakládáte.

 3. Připravte se založit papír nebo zvláštní médium.

  • Ohněte listy papíru vzad a vpřed, abyste je uvolnili, a potom je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.
  • Průhledné fólie držte za okraje. Ohněte balík průhledných fólií tam a zpět, abyste je uvolnili, a poté je prolistujte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.
  • Poznámka:  Nedotýkejte se strany průhledných fólií, na kterou se bude tisknout. Dejte si pozor, ať je nepoškrábete.

  • Ohněte stoh obálek, abyste je uvolnili, a potom je prolistujte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.
 4. Vložte papír nebo speciální média.

  Poznámky:

  • Netlačte papír nebo speciální média do univerzálního podavače silou.
  • Ujistěte, že výška papíru nebo speciálních médií nepřesahuje maximální náplň papíru označenou na vodicích lištách. Přeplnění může způsobit uvíznutí papíru.
  • Papíry, průhledné fólie a karty založte stranou doporučenou k tisku nahoru a předním okrajem směrem do tiskárny. Další informace o zakládání průhledných folií najdete na balení, ve kterém byly dodány.
  • Poznámka:  Při vkládání papíru formátu A6 zkontrolujte, zda je nástavec univerzálního podavače lehce opřený o okraj papíru, aby posledních několik listů papíru zůstalo na místě.

  • Hlavičkový papír vkládejte lícem nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny. Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem dolů a dolním okrajem směrem do tiskárny.
  • Obálky vkládejte chlopní doleva a lícem dolů.
  • Varování – nebezpečí poškození:  Nikdy nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepícími plochami. Takové obálky by mohly vážně poškodit tiskárnu.

 5. Pomocí ovládacího panelu tiskárny nastavte v nabídce Papír formát a typ papíru odpovídající papíru nebo speciálním médiím vloženým do univerzálního podavače.

Byl tento článek užitečný?
Top