Skip to Content Information Center
Lexmark MS312

Vkládání do zásobníků

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

 1. Zcela vytáhněte zásobník.

  Poznámka:  Zásobníky neodstraňujte v průběhu tisku úlohy ani je-li na displeji tiskárny zobrazena zpráva Zaneprázdněna. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru.

 2. Stiskněte pojistku vodicí lišty šířky a posuňte lištu do správné polohy pro formát papíru, který vkládáte.

 3. Stiskněte pojistku vodicí lišty délky a posuňte lištu do správné polohy pro formát papíru, který vkládáte.

  Poznámky:

  • U některých formátů papíru, např. Letter, Legal nebo A4, stiskněte pojistku vodicí lišty délky a posuňte ji dozadu tak, aby odpovídala délce papíru.
  • Při vkládání papíru formátu Legal se vodicí lišta délky roztáhne až za základnu a na papír se může usazovat prach. Chcete-li ochránit papír před prachem, můžete samostatně zakoupit protiprachový kryt. Další informace získáte od podpory zákazníků.
  • Pokud vkládáte do standardního zásobníku papír formátu A6, stiskněte pojistku vodicí lišty délky a posuňte ji směrem do středu zásobníku do pozice pro formát A6.
  • Zkontrolujte, zda jsou vodicí lišty šířky a délky papíru zarovnány s indikátory formátu papíru na dně zásobníku.
 4. Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

 5. Vložte stoh papíru.

  Poznámky:

  • Při použití recyklovaného nebo předtištěného papíru vložte papír otočený lícem dolů.
  • Děrovaný papír vložte otvory u horního okraje směrem k přední straně zásobníku.
  • Hlavičkový papír vkládejte lícem dolů, horní hranou listu směrem k přední části zásobníku. Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem nahoru a dolním okrajem listu k přední straně zásobníku.
  • Ujistěte se, že je papír pod indikátorem maximálního naplnění papírem vyznačeným po straně vodicí lišty šířky.
 6. Vložte zásobník.

 7. V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.

  Poznámka:  Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top