Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Lagre utskriftsjobber i skriveren

 1. Gå til følgende på skriverens kontrollpanel:

   > Sikkerhet > Konfidensiell utskrift

 2. Velg type utskriftsjobb.

  BrukFor å

  Merknader:

  • Konfidensielle utskriftsjobber og Bekreft utskrift-jobber samt utskriftsjobber du har valgt å utsette eller gjenta, kan bli slettet hvis skriveren trenger ekstra minne for å behandle andre holdte jobber.
  • Du kan konfigurere skriveren til å lagre utskriftsjobber i skriverminnet til jobben startes fra skriverens kontrollpanel.
  • Alle utskriftsjobber som kan startes av brukeren på skriveren, kalles holdte jobber.

  Konfidensiell utskrift-jobb utløper

  Hold tilbake utskriftsjobber på datamaskinen inntil du har tastet inn riktig PIN-kode på kontrollpanelet til skriveren.

  Merk:  PIN-koden defineres på datamaskinen. Koden må bestå av fire tall mellom 0 og 9.

  Max Invalid PIN (Maks. ugyldig PIN-kode)

  Begrens antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.

  Merk:  Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet og PIN-koden.

  Gjenta utskrift-jobb utløper

  Skriv ut og lagre utskriftsjobber i skriverminnet.

  Utsett utskrift-jobb utløper

  Lagre utskriftsjobber for utskrift på et senere tidspunkt.

  Merk:  Utskriftsjobbene holdes tilbake til de slettes fra menyen Holdte jobber.

  Bekreft utskrift-jobb utløper

  Skriv ut én kopi av en utskriftsjobb og hold tilbake resten av kopiene. Da kan du kontrollere om den første kopien er tilfredsstillende før resten av kopiene skrives ut.

  Merk:  Utskriftsjobben slettes automatisk fra skriverminnet når alle kopiene er skrevet ut.

 3. Trykk på .

Var denne artikkelen nyttig?
Top