Skip to Content Information Center
Lexmark MS415

Lexmark MS415

Flytte skriveren til et annet sted

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Skriveren veier mer enn 18  kg (40  lb), og det trengs to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Hvis du skal flytte skriveren, må du følge du disse retningslinjene for å unngå personskade og skade på skriveren:

 • Kontroller at alle dører og skuffer er lukket.
 • Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
 • Koble alle ledninger og kabler fra skriveren.
 • Hvis skriveren har en hjulsokkel, ruller du skriveren forsiktig dit du vil plassere den. Utvis forsiktighet ved flytting over terskler og mellomrom i gulvet.
 • Hvis skriveren ikke har en hjulsokkel, men er konfigurert med tilleggsskuffer, løfter du skriveren av skuffene. Ikke løft skriveren og skuffene samtidig.
 • Bruk alltid håndtakene på skriveren når du løfter den.
 • Hvis skriveren flyttes på en vogn eller lignende, må denne vognen ha en overflate som har plass til hele bunnplaten på skriverkabinettet.
 • Vogner som brukes til å flytte tilleggsutstyr, må ha en overflate som er stor nok til tilleggsutstyret.
 • Hold skriveren i oppreist posisjon.
 • Unngå kraftig risting og sammenstøt.
 • Pass på at fingrene dine ikke kommer under skriveren når du setter den ned.
 • Sørg for at det er nok ledig plass rundt skriveren.

Merk:  Skade på skriveren som forårsakes av feilaktig flytteprosedyre, dekkes ikke av skrivergarantien.

Var denne artikkelen nyttig?
Top