Skip to Content Information Center
Lexmark CS310

Lexmark CS310

Brug af printerens kontrolpanel

BrugFor at

1

Knappen Menu

Åbner menuerne.

Bemærkninger:

  • Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar.
  • Hvis du trykker på knappen, når du er på et menupunkt, kan du vende tilbage til det øverste niveau i menuskærmbilledet.

2

Display

Vise funktioner til udskrivning samt status- og fejlmeddelelser.

3

Knappen Dvale

Aktivering af slumre- eller dvaletilstand.

Bemærkninger:

  • Printeren kan vækkes fra slumretilstand ved at trykke på en fysisk knap, sende et udskriftsjob eller foretage en strømnulstilling ved hjælp af afbryderkontakten.
  • Printeren kan vækkes fra dvaletilstand ved at trykke på slumreknappen eller foretage en strømnulstilling ved hjælp af afbryderkontakten.

4

Knappen Stop

Stop al printeraktivitet.

5

Højre pileknap

  • Rul gennem menuer eller skift mellem skærmbilleder og menupunkter.
  • Øg den numeriske værdi for en option eller indstilling, der vises.

6

Knappen Select (Vælg)

  • Vælge menuindstillinger.
  • Gemme indstillinger.

7

Venstre pileknap

  • Rul gennem menuer eller skift mellem skærmbilleder og menupunkter.
  • Mindsk den numeriske værdi for en option eller indstilling, der vises.

8

Knappen Back (Tilbage)

Går tilbage til forrige skærmbillede.

9

Indikatorlampe

Bestemme status for printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top