Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

בחירת מקום למדפסת

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  משקל המדפסת עולה על 18  ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרימה בצורה בטוחה.

בעת בחירת מקום למדפסת, השאר מספיק מקום כדי לפתוח מגשים, מכסים ודלתות. אם בדעתך להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם עבורן. נקודות חשובות:

 • התקן את המדפסת סמוך לשקע חשמל מוארק כנדרש ונגיש בקלות.
 • ודא שהאוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAM 62 או של תקן CAN Technical Committee 156.
 • דאג למשטח שטוח, איתן ויציב.
 • הקפד שהמדפסת תהיה:
  • נקייה, ייבשה ונטולת אבק.
  • מרוחקת ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות
  • מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
  • ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
 • שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:
 • טמפרטורת הסביבה

  15.6°C עד 32.2°C (‏60°F עד ‎90 °F)

  טמפרטורת אחסון

  ‎1°C עד 35°C ‏(‎34°F עד 95°F)
 • לאוורור נאות, השאר את מרווחי השטח המומלצים שלהלן סביב המדפסת:
 • 1

  צד ימין

  152.4 מ"מ (6 אינץ')

  2

  חלק קדמי

  508 מ"מ (20 אינץ')

  3

  צד שמאל

  76.3 מ"מ (3 אינץ')

  4

  חלק אחורי

  101.6 מ"מ (4 אינץ')

  5

  חלק עליון

  254 מ"מ (10 אינץ')
האם מאמר זה הועיל לך?
Top