Skip to Content Information Center
Lexmark CS310

Lexmark CS310

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

 1. Skub MP-arkføderens lås til venstre.

 2. Åbn MP-arkføderen.

 3. Træk i flerformålsarkføderens forlænger.

  Bemærk!  Før forlængeren forsigtigt, således at flerformålsarkføderen trækkes helt åben.

 4. Sørg for, at papiret er klar til at blive ilagt.

  • Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.
  • Hold i kanterne på transparenterne, og luft dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.
  • Bemærk!  Undgå at berøre udskriftssiden på transparenterne. Undgå at ridse dem.

  • Bøj en stak konvolutter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade.
  • Advarsel - Potentiel skade:  Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

 5. Find indikatoren for maksimal papiropfyldning og tappen.

  Bemærk!  Kontroller, at papir og specialmedier ikke overstiger indikatoren for maksimal papiropfyldning på papirstyrene.

  1

  Breddestyrstap

  2

  Indikator for maksimal papiropfyldning

  3

  Breddestyr

  4

  Forlænger til føder

  5

  Papirstørrelsesindikator

 6. Ilæg papiret, og juster breddestyret, så det lige rører papirstakkens side.

  • Ilæg papir, karton og transparenter med den anbefalede udskriftsside nedad, og så den øverste kant indføres først.
  • Læg konvolutter med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side.

  Bemærkninger:

  • Undlad at ilægge papir i eller lukke flerformålsarkføderen, mens et job er ved at blive udskrevet.
  • Ilæg kun én størrelse og én type papir ad gangen.
  • Papiret skal ligge fladt i MP-arkføderen. Sørg for, at der er god plads til papiret i MP-arkføderen, og at det ikke bøjes eller krølles.
 7. Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

Var denne artikel nyttig?
Top