Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

  Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij kolejno opcje Stan urządzenia > Więcej szczegółów.

  Korzystanie z panelu sterowania drukarki

 • Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
 •  > Raporty >  > Statystyki urządzenia > 
 • Uwaga:  Stan części i materiałów eksploatacyjnych można znaleźć na wydrukowanych stronach w sekcji Informacje o materiałach eksploatacyjnych.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top