Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

Podłączanie kabli

Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB lub do sieci za pomocą kabla Ethernet.

Należy dopasować do siebie następujące elementy:

  • Symbol USB na kablu do symbolu USB na drukarce.
  • Odpowiedni kabel Ethernet do portu Ethernet.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Podczas drukowania nie należy dotykać kabla USB, żadnej karty sieci bezprzewodowej ani części drukarki pokazanych na rysunku. Dane mogą zostać utracone lub drukarka może działać nieprawidłowo.

UżyjDziałanie

1

Port USB drukarki

Podłączenie drukarki do komputera.

2

Ethernet, port

Podłączenie drukarki do sieci.

3

Port USB

Podłączenie opcjonalnej bezprzewodowej karty sieciowej.

4

Gniazdo przewodu zasilającego drukarki

Podłączenie drukarki do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top