Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

UżyjDziałanie

1

przycisk Menu

Umożliwia otwarcie menu.

Uwagi:

  • Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje się w stanie gotowości.
  • Naciśnięcie przycisku dla elementu menu umożliwia powrót do ekranu menu wyższego poziomu.

2

Wyświetlacz

Wyświetlanie opcji drukowania oraz komunikatów o stanie i błędach.

3

Przycisk Czuwanie

Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji.

Uwagi:

  • Naciśnięcie dowolnego przycisku sprzętowego, wysłanie zadania drukowania lub ponowne uruchomienie przy użyciu głównego włącznika zasilania powoduje wyjście drukarki z trybu czuwania.
  • Naciśnięcie przycisku Czuwanie lub ponowne uruchomienie przy użyciu głównego włącznika zasilania powoduje wyjście drukarki z trybu hibernacji.

4

przycisk Zatrzymaj

Zatrzymuje działanie drukarki.

5

Strzałka w prawo

  • Umożliwia przewijanie pomiędzy menu oraz przechodzenie pomiędzy ekranami i opcjami menu.
  • Zwiększa wartość liczbową opcji lub ustawienia na wyświetlaczu.

6

Przycisk wyboru

  • Wybieranie opcji menu.
  • Zapisanie ustawień.

7

Strzałka w lewo

  • Umożliwia przewijanie pomiędzy menu oraz przechodzenie pomiędzy ekranami i opcjami menu.
  • Zmniejsza wartość liczbową opcji lub ustawienia na wyświetlaczu.

8

Przycisk wstecz

Powrót do poprzedniego ekranu.

9

Kontrolka

Umożliwia sprawdzenie stanu drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top