Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

Uwaga:  Ta funkcja jest dostępna tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

Jeśli drukarka jest zainstalowana w sieci, następujące czynności można wykonać przy użyciu wbudowanego serwera WWW:

 • Wyświetlanie wirtualnego wyświetlacza panelu sterowania drukarki.
 • Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych drukarki.
 • Konfiguracja powiadomień o materiałach eksploatacyjnych.
 • Konfigurowanie ustawień drukarki.
 • Konfigurowanie ustawień sieciowych.
 • Wyświetlanie raportów.

  Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW drukarki:

 1. Uzyskaj adres IP drukarki:

  • W sekcji TCP/IP w menu Sieć/porty
  • Poprzez wydrukowanie strony z konfiguracją sieci lub strony ustawień menu i znalezienie sekcji TCP/IP
  • Uwagi:

   • Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami, na przykład 123.123.123.123.
   • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

  Zostanie wyświetlona strona wbudowanego serwera WWW.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top