Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej

  1. Wyłącz drukarkę.

  2. Przytrzymaj przycisk i przycisk prawej strzałki na panelu sterowania drukarki podczas jej włączania. Zwolnij przyciski zaraz po wyświetleniu menu konfiguracji.

  3. Naciskaj klawisze strzałek aż do wyświetlenia opcji Wymaż wszystkie ustawienia, a następnie naciśnij przycisk .

    Podczas tego procesu drukarka zostanie kilkakrotnie ponownie uruchomiona.

    Uwaga:  Opcja Wymaż wszystkie ustawienia bezpiecznie usuwa ustawienia urządzenia, rozwiązania, zadania i hasła z pamięci drukarki.

  4. Naciskaj przyciski strzałek, aż pojawi się opcja Opuść menu konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk .

Drukarka zresetuje się i powróci do normalnego trybu pracy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top