Skip to Content Information Center
Lexmark CS317

Lexmark CS317

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zachować listę aktualnych ustawień menu w celu zastosowania ich w przyszłości, przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych wydrukuj stronę ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Drukowanie strony ustawień menu.

Jeśli jest potrzebna bardziej kompleksowa metoda odzyskania domyślnych ustawień fabrycznych drukarki, trzeba użyć opcji Wymaż wszystkie ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Wybór opcji Przywracanie ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie większości pierwotnych domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. Do wyjątków należą język wyświetlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty oraz ustawienia menu Sieć/porty. Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

 > Ustawienia >  > Ustawienia ogólne >  > Ustawienia fabryczne >  > Przywróć teraz > 

Czy ten artykuł był pomocny?
Top