Skip to Content Information Center
Lexmark CS510

Lexmark CS510

PCL-emulering, menu

BrugFor at

  Skrifttypekilde

 • Indbygget
 • Hent
 • Alle

Angiv det skrifttypesæt, der benyttes i menuen Skrifttypenavn.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Indbygget. Den viser det skrifttypesæt, der er indlæst i printerens RAM.
 • "Hent" viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM.
 • "Alle" viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.

  Skrifttypenavn

 • Courier 10

Identificerer en bestemt skrifttype, og hvor den lagres.

Bemærk!  Standardindstillingen er Courier 10.

  Symbolsæt

 • 10U  PC‑8
 • 12U  PC‑850

Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn.

Bemærkninger:

 • 10U  PC‑8 er standardindstillingen i USA. 12U  PC‑850 er den internationale standardindstilling.
 • Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.

  PCL-emuleringsindstillinger

 • Punktstørrelse
  • 1.00–1008.00

Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 12.
 • Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 0,014 af en tomme. Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter

  PCL-emuleringsindstillinger

 • Punktstørrelse
  • 0.08–100.00

Angiv tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 10.
 • Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi). Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi.
 • Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.

  PCL-emuleringsindstillinger

 • Papirretning
  • Stående
  • Liggende

Angiv tekst- og grafikretning på en side.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Stående. Printeren udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
 • Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.

  PCL-emuleringsindstillinger

 • Linjer pr. side
  • 1–255

Bestem antallet af linjer, der udskrives på hver side.

Bemærkninger:

 • 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling.
 • Printeren indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.

  PCL-emuleringsindstillinger

 • A4-bredde
  • 198  mm
  • 203  mm

Indstil printeren til udskrifter på A4-papir.

Bemærkninger:

 • 198  mm er standardindstillingen.
 • Indstillingen 203‑mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10‑pitch-tegn.

  PCL-emuleringsindstillinger

 • Auto CR efter LF
  • Til
  • Fra

Angiv, om printeren automatisk skal udføre en vognretur- (CR) efter en linjeskiftkommando (LF).

Bemærk!  Standardindstillingen er Fra.

  PCL-emuleringsindstillinger

 • Auto LF efter CR
  • Til
  • Fra

Angiv, om printeren automatisk skal udføre et linjeskift (LF) efter en vognreturkommando (CR).

Bemærk!  Standardindstillingen er Fra.

  Nyt bakkenr.

 • Tildel flerformålsarkføder
  • Fra
  • Ingen
  • 0–199
 • Tildel bakke  [x]
  • Fra
  • Ingen
  • 0–199
 • Tildel manuelt papir
  • Fra
  • Ingen
  • 0–199
 • Tildel manuel konvolut
  • Fra
  • Ingen
  • 0–199

Konfigurer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere.

Bemærkninger:

 • "Fra" er standardindstillingen.
 • "Ingen" ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Denne option vises kun, når det vælges af PCL  5e-fortolkeren.
 • "0–199" lader dig angive en personlig indstilling.

  Nyt bakkenr.

 • Vis fabriksindstillinger
  • MPF-standard = 8
  • T1-standard = 1
  • T2-standard = 4
  • T3-standard = 5
  • T4-standard = 20
  • T5-standard = 21
  • Konvol.std. = 6
  • MPapirstandard = 2
  • Man.konv.std = 3

Vis den standardindstilling, der er tilknyttet hver skuffe og arkføder.

  Nyt bakkenr.

 • Gendan standarder
  • Ja
  • Nej

Gendan standardindstillinger for alle skuffer og arkfødere.

Var denne artikel nyttig?
Top