Skip to Content Information Center
Lexmark CS510

Lexmark CS510

Efterbehandling, menu

BrugFor at

  Sider (dupleks)

 • 1-sidet
 • 2-sidet

Angiv, om 2-sidet (dupleks) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • "1 sidet" er standardindstillingen.
 • Du kan indstille tosidet udskrivning i printersoftwaren.
 • For Windows-brugere:
 • Klik på Filer > Udskriv, og klik derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning.
 • For Macintosh-brugere:
 • Vælg Filer > Udskriv, og juster derefter indstillingerne i udskrivningsdialogboksen og pop-op-menuerne.

  Dupleksindbinding

 • Lang kant
 • Kort kant

Definer indbinding for duplekssider i forhold til papirretningen.

Bemærkninger:

 • Lang kant er standardindstillingen. Dette betyder, at siderne indbindes langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).
 • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).

  Kopier

 • 1–999

Angiv standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob.

Bemærk!  Standardindstillingen er 1.

  Tomme sider

 • Udskriv ikke
 • Udskriv

Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.

Bemærk!  Standardindstillingen er Udskriv ikke.

  Sætvis

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

Hold siderne i et udskriftsjob stablet i rækkefølge, når der udskrives flere kopier.

Bemærk!  “(1,2,3) (1,2,3)” er standardindstillingen.

  Skilleark

 • Fra
 • Mellem kopier
 • Mellem job
 • Mellem sider

Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til "(1,1,1) (2,2,2)", indsættes en tom side mellem hvert sæt udskrevne sider, f.eks. efter alle sider 1 og alle sider 2.
 • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.
 • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.

  Separatorkilde

 • Bakke  [x]
 • Flerformålsarkføder

Angiv papirkilden til skillesiden.

Bemærk!  Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen.

  Papirbesparelse

 • Fra
 • 2 pr. side
 • 3 pr. side
 • 4 pr. side
 • 6 pr. side
 • 9 pr. side
 • 12 pr. side
 • 16 pr. side

Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Slået fra.
 • Når antallet af sider pr. ark er valgt, skaleres hver side, så det ønskede antal sider kan vises på arket.

  Papirbesparelsessortering

 • Vandret
 • Omvendt, vandret
 • Omvendt, lodret
 • Lodret

Angiv rækkefølgen for, hvordan siderne udskrives på et enkelt ark papir ved brug af Papirbesparelse.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Vandret.
 • Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og af om sidebillederne er i stående eller liggende retning.

  Papirbesparelsesretning

 • Automatisk
 • Liggende
 • Stående

Angiv den retning, siderne udskrives i på et enkelt ark papir.

Bemærk!  Standardindstillingen er Auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.

  Papirbesparelsesramme

 • Ingen
 • Konstant

Udskriv en kant, når du bruger papirbesparelse.

Bemærk!  Standardindstillingen er Ingen.

Var denne artikel nyttig?
Top