Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Förberedelser för att installera skrivaren i ett trådlöst nätverk

Anmärkningar:

 • Se till att den trådlösa nätverksadaptern är installerad i skrivaren och fungerar som den ska.
 • Kontrollera att åtkomstpunkten (trådlös router) är på och fungerar som den ska.

När du ska installera skrivaren i ett trådlöst nätverk måste du ha följande uppgifter:

 • SSID—SSID kallas även nätverksnamn.
 • Trådlöst läge (eller Nätverksläge)—Läget är antingen infrastruktur eller ad hoc.
 • Kanal (för ad hoc-nätverk) – Kanalens standardvärde för infrastrukturnätverk är automatisk.
 • Vissa ad hoc-nätverk kräver också den automatiska inställningen. Kolla med systemansvarig om du är osäker på vilken kanal du ska välja.
 • Säkerhetsmetod – Det finns tre huvudalternativ för säkerhetsmetoden:
  • WEP-nyckel
  • Om ditt nätverk använder fler än en WEP-nyckel, anger du upp till fyra stycken i de avsedda utrymmena. Välj den nyckel som används för tillfället i nätverket genom att välja standard-WEP-nyckeln för överföring.
  • eller
  • delad WPA eller WPA2-nyckel eller lösenordsfras
  • WPA innehåller kryptering som en ytterligare säkerhetsfunktion. Alternativen är AES eller TKIP. Samma typ av kryptering måste ställas in för routern och skrivaren då skrivaren annars inte kan kommunicera i nätverket.
  • 802.1X–RADIUS
  • Om du installerar skrivaren på ett 802.1X nätverk kan du behöva följande:

   • Autentiseringstyp
   • Inre autentiseringstyp
   • 802.1X användarnamn och lösenord
   • Certifikat
  • Ingen säkerhet
  • Om det trådlösa nätverket inte använder sig av någon sorts säkerhet får du ingen säkerhetsinformation.
  • Obs!  Att använda ett trådlöst nätverk utan någon säkerhet rekommenderas inte.

  Anmärkningar:

  • Om du inte känner till SSID-namnet för nätverket som datorn är ansluten till startar du det trådlösa verktyget för datorns nätverksadapter och letar upp nätverksnamnet. Om du inte hittar SSID-namnet eller säkerhetsinformationen för nätverket kan du se dokumentationen som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten eller kontakta systemadministratören.
  • Om du vill veta den i förväg delade nyckeln/lösenordsfrasen för WPA/WPA2 för det trådlösa nätverket kan du läsa i dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten, titta på webbsidan för åtkomstpunkten eller fråga systemadministratören.
Var denna artikel användbar?
Top