Skip to Content Information Center
Lexmark CS510

Lexmark CS510

menuen Opsætning

BrugFor at

  Printersprog

 • PCL-emulering
 • PS emulering

Angiv printerens standardsprog.

Bemærkninger:

 • PS-emulering er standardindstillingen. PS-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob.
 • PCL-emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob.
 • Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.

  Job der venter

 • Til
 • Fra

Angiv, om udskriftsjob fjernes fra printerkøen, hvis de kræver utilgængelige printerindstillinger eller brugerindstillinger. Disse printerjob gemmes i en separat printerkø, så andre job udskrives normalt. Når de manglende oplysninger og/eller indstillinger er indhentet, vil de gemte job blive udskrevet.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-skrivebeskyttet printerharddisk. Dette krav sikrer, at gemte job ikke slettes, hvis printeren mister strømmen.

  Udskriftsområde

 • Normal
 • Tilpas til side
 • Hele siden

Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Normal. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet.
 • TIlpas til side tilpasser sideindholdet til den valgte papirstørrelse.
 • Indstillingen Hele siden giver mulighed for at flytte billedet ind i det ikke-udskrivbare område, som er defineret via indstillingen Normal, men printeren afskærer billedet ved kanten for indstillingen Normal. Indstillingen har kun indflydelse på sider, som udskrives ved hjælp af en PCL  5e-fortolker og har ingen effekt på sider, som udskrives ved hjælp af PCL  XL- eller PostScript-fortolkeren.

  Printerbrug

 • Maks. rækkevidde
 • Maks. hastighed

Indstil brug af farvetoner i udskrifter.

Bemærk!  Standardindstillingen er Maks. rækkevidde.

  Kun sort-tilstand

 • Til
 • Fra

Indstil printeren til at udskrive tekst og grafik ved kun at bruge den sorte tonerkassette.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Indstillingsværdien påvirker ikke printerens evne til at generere farveudskrifter fra flashdrevudskriftsjob.

  Indlæs til

 • RAM
 • Flash
 • Disk

Angiv lagringsdestinationen for indlæste data.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er RAM. Data lagres kun midlertidigt i RAM.
 • Hvis indlæste data lagres i en flashhukommelse eller på en printerharddisk, lagres de permanent. De indlæste data bliver liggende i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et flashhukommelseskort (ekstraudstyr) eller en printerharddisk.

  Spar ressourcer

 • Til
 • Fra

Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen. Med indstillingen slået fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.
 • Med indstillingen Til bevarer printeren de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld, men indlæste data slettes ikke.

  Rækkefølge for Udskriv alt

 • Alfabetisk
 • Ældste først
 • Nyeste først

Angiv rækkefølgen for udskrivning af tilbageholdte og fortrolige job.

Bemærk!  Standardindstillingen er Alfabetisk.

Var denne artikel nyttig?
Top