Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Installera en hårddisk på skrivaren

  Obs!  För det här krävs en vanlig skruvmejsel.

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  Om du vill komma åt styrkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets elektroniska komponenter eller kontakter.

 1. Komma åt systemkortet.

  Mer information finns i Få åtkomst till systemkortet.

 2. Packa upp skrivarens hårddisk.

 3. Avlägsna skruvarna som sitter i monteringsfästet på skrivarens hårddisk och ta sedan bort monteringsfästet.

 4. Sök rätt på kontakten på systemkortet.

 5. Passa in distansskruvarna på skrivarens hårddisk i hålen i systemkortet och tryck sedan hårddisken nedåt tills distansskruvarna sitter på plats.

 6. Sätt i kontakten till gränssnittskabeln som hör till skrivarens hårddisk i systemkortets uttag.

  Obs!  Kontakterna och uttagen är färgkodade.

 7. Stäng systemkortets täckplatta.

 8. Obs!  När skrivarprogrammet och eventuella maskinvarutillval har installerats kan du behöva lägga till vissa tillval i skrivardrivrutinen manuellt för att de ska bli tillgängliga för utskriftsjobb. Mer information finns i Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen.

Var denna artikel användbar?
Top