Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Ta bort en skrivarhårddisk

  Obs!  För det här krävs en vanlig skruvmejsel.

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  Om du vill komma åt styrkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets elektroniska komponenter eller kontakter.

 1. Komma åt systemkortet.

  Mer information finns i Få åtkomst till systemkortet.

 2. Dra ur gränssnittskabeln från systemkortet på skrivarens hårddisk men låt kabeln vara ansluten till skrivarens hårddisk. Koppla ur kabeln genom att klämma ihop plattan vid gränssnittskabelns kontakt så att spärren lossnar innan du drar ur kabeln.

 3. Ta bort skrivarens hårddisk genom att dra bort den från systemkortet.

 4. Lägg skrivarens hårddisk åt sidan.

 5. Stäng systemkortets täckplatta.

Var denna artikel användbar?
Top