Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Installera minneskort

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  Om du vill komma åt styrkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

 1. Komma åt systemkortet.

  Mer information finns i Få åtkomst till systemkortet.

 2. Packa upp minneskortet.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid anslutningspunkterna längs kortets kant. Om du gör det kan skrivaren skadas.

 3. Rikta in urfasningen  (1) på minneskortet mot kammen  (2) på kortplatsen.

 4. Skjut in minneskortet i kortplatsen och tryck sedan kortet mot systemkortet tills det klickar på plats.

 5. Stäng systemkortets täckplatta.

Var denna artikel användbar?
Top