Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Menylista

Obs!  Vissa menyer är endast tillgängliga i vissa skrivarmodeller.

FörbrukningsmaterialPappersmenyRapporterNätverk/portar

1 Det här menyalternativet visas endast om ett duofack för 650 ark har installerats.

Cyankassett

Magentakassett

Gul kassett

Svart kassett

Uppsamlingsflaska

Fotoenhetssats för svart eller färg

Underhållssats

Default Source (standardkälla)

Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)

Konfigurera universalmatare1

Substitute Size (ersättningsstorlek)

Paper Texture (Pappersstrukt.)

Paper Weight (Pappersvikt)

Paper Loading (pappersmatning)

Custom Types (anpassade typer)

Anpassade namn

Universal Setup (Universell inställning)

Sida med menyinställningar

Enhetsstatistik

Sida med nätverksinställningar

Sida med nätverksinställningar för  [x]

Profillista

Skriva ut teckensnitt

Skriv ut katalog

Demoutskrift

Inventarierapport

Active NIC (Aktivt nätverkskort)

Standardnätverk eller Nätverk   [x]

Standard-USB

SMTP-inställningar

Security (säkerhet)

Inställningar

Hjälp

Tillvalskortmeny

Övriga säkerhetsinställningar

Konfidentiell utskrift

Radera tillfälliga datafiler

Säkerhetsgranskningslogg

Ställ in datum och tid

Allmänna inställningar

Menyn Flash-enhet

Utskriftsinställningar

Skriv ut alla handböcker

Färgkvalitet

Utskriftskvalitet

Guide för utskrift

Guide för utskriftsfel

Informationsguide

Guide för förbrukningsmaterial

Obs!  En lista med installerade DLE (Download Emulators) visas.

Var denna artikel användbar?
Top