Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Använda den inbyggda webbservern

Obs!  Den här funktionen är endast tillgänglig för nätverksskrivare och skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

Om skrivaren är installerad i ett nätverk kan den inbäddade webbservern användas till följande:

 • Visa en virtuell bild av skrivarens kontrollpanel.
 • Kontrollera status för förbrukningsartiklar till skrivaren.
 • Konfigurera leveransmeddelanden.
 • Konfigurera skrivarinställningar.
 • Konfigurera nätverksinställningar.
 • Visa rapporter.

  Så här gör du för att öppna den inbyggda webbservern för din skrivare:

 1. Hämta skrivarens IP-adress:

  • Från avsnittet TCP/IP på menyn Nätverk/portar
  • Genom att skriva ut en nätverksinstallationssida eller en menyinställningssida och sedan leta upp avsnittet TCP/IP
  • Anmärkningar:

   • En IP-adress visas som fyra uppsättningar siffror som skiljs åt med punkter, t.ex. 123.123.123.123.
   • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

 3. Tryck på Enter.

  Sidan för den inbyggda webbservern visas.

Var denna artikel användbar?
Top