Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Få åtkomst till systemkortet

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  Om du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

  Obs!  För det här krävs en vanlig skruvmejsel.

 1. Ta bort skruvarna på skrivarens baksida genom att skruva motsols.

 2. Öppna åtkomstluckan till systemkortet och flytta sedan till höger för att ta bort dem.

 3. Sök rätt på kontakten på systemkortet.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets elektroniska komponenter eller kontakter.

  1

  Kortplats för flashminneskort eller teckensnittskort

  2

  Skrivarens hårddiskkontakt

  3

  Minneskortanslutning

 4. Sätt tillbaka luckan.

 5. Vrid skruvarna åt vänster för att låsa luckan.

Var denna artikel användbar?
Top