Skip to Content Information Center
Lexmark CS517

Lexmark CS517

Hitta var papper har fastnat

Anmärkningar:

  • Om Stopphjälp är aktiverat skickar skrivaren automatiskt tomma sidor eller sidor med ofullständiga utskrifter när en sida som fastnat avlägsnats. Sök i utskriften efter tomma sidor.
  • Om Åtgärda pappersstopp är inställt på På eller Auto skriver skrivaren ut de sidor som fastnat en gång till.
Hitta pappersstopp

1

Standardfack

2

Fixeringsenhet

3

Framlucka

4

Duplexenhet

5

Fack

6

Manuell matare

7

Flerfunktionsmatare

Var denna artikel användbar?
Top