Skip to Content Information Center
Lexmark CS410

Lexmark CS410

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgálónál

  A választható értesítések révén megadhatja, hogyan akar értesítést kapni, amikor egy kellékanyag szintje majdnem alacsony, alacsony, nagyon alacsony, illetve elérte az élettartamát.

  Megjegyzések:

  • Kiválaszthatók értesítések a tonerkazettákról, a képalkotó készletről, a karbantartási készletről, valamint a hulladékfesték-tartályról.
  • Az értesítések hozzárendelése a majdnem alacsony, az alacsony és a nagyon alacsony kellékanyag-állapotokhoz történhet. Nem minden értesítés rendelhető hozzá az "elérte az élettartamát" állapothoz. Az e-mailes értesítés mindegyik kellékanyag-állapotnál elérhető.
  • Az értesítést aktiváló hátralévő kellékanyagra vonatkozó becsült százalékos érték megadható egyes kellékanyagoknál és kellékanyag-állapotoknál.
 1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

  Megjegyzések:

  • Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
  • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 2. Kattintson a Beállítások > Nyomtatási beállítások > Kellékanyagok értesítése pontra.

 3. Az egyes kellékek legördülő menüiből válasszon ki egyet az alábbi értesítési módok közül:

  ÉrtesítésLeírás

  1 Ha a kellékanyagról szóló értesítés be van kapcsolva, akkor a nyomtató megjeleníti a figyelmeztető üzenetet, és e-mailt küld a kellékanyag állapotáról.

  2 A nyomtató a károsodás megelőzése érdekében leáll, amennyiben valamelyik kellékanyag kifogy.

  Ki

  A nyomtató normál üzemmódban működik.

  Csak e-mail

  A nyomtató e-mailt küld, ha elérte a kellékanyag-állapotot. A kellékanyag állapota megjelenik a menük oldalán és az állapotoldalon.

  Vigyázat!

  A nyomtató megjeleníti a figyelmeztető üzenetet, és e-mailt küld a kellékanyag állapotáról. A nyomtató nem áll le, amikor elérte a kellékanyag-állapotot.

  Folytatható leállás1

  A nyomtató befejezi a feladatok feldolgozását, ha elérte a kellékanyag-állapotot. A felhasználónak meg kell nyomnia egy gombot a nyomtatás folytatásához.

  Nem folytatható leállás1,2

  A nyomtató leáll, ha elérte a kellékanyag-állapotot. A nyomtatás folytatásához ki kell cserélni a kellékanyagot.

 4. Kattintson a Küldés gombra.

Hasznos volt ez a cikk?
Top