Skip to Content Information Center
Lexmark CS417

Laatu-valikko

ValintaToiminto

  Tulostustila

 • Väri
 • Black Only (Vain musta)

Määrittää, tulostetaanko kuvat mustavalkoisina vai värillisinä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Väri.
 • Tulostinohjain voi ohittaa tämän asetuksen.

  Värinkorjaus

 • Auto (Automaattinen)
 • Ei käytössä
 • Manuaalinen

Tulostetun sivun väritulostuksen säätäminen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen. Tällä asetuksella kussakin tulostetun sivun objektissa käytetään eri värinmuuntotaulukkoa.
 • Ei käytössä -asetus poistaa värinkorjauksen käytöstä.
 • Manuaalinen-asetus sallii värinmuuntotaulukoiden mukauttamisen Värinsäätö käsin -valikon asetuksilla.
 • Additiivisten ja subtraktiivisten värien välisten erojen vuoksi joitakin värejä, jotka näkyvät tietokoneen näytössä, ei voida tulostaa.

  Tarkkuus

 • 1200  dpi
 • 4800  CQ

Määrittää tulostustarkkuuden pisteinä tuumalla tai värilaadun (CQ).

Huomautus:  4800  CQ on oletusasetus.

  Väriaineen tummuus

 • 1–5

Tulosteen vaalentaminen tai tummentaminen.

Huomautuksia:

 • 4 on oletusasetus.
 • Voit säästää väriainetta valitsemalla pienemmän numeron.

  Viivojen korjaus

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Ottaa käyttöön tulostustilan, jota suositellaan esimerkiksi rakennuspiirustusten, karttojen, virtapiirikaavioiden ja vuokaavioiden tulostamiseen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämän asetuksen voi määrittää Embedded Web Server -palvelimessa kirjoittamalla verkkotulostimen IP-osoitteen verkkoselaimen osoitekenttään.
 • Tämän asetuksen voi määrittää ohjelmistossa.
 • Windows-käyttäjät:
 • Valitse File (Tiedosto) > Print (Tulosta) ja valitse sitten Properties (Ominaisuudet), Preferences (Määritykset), Options (Asetukset) tai Setup (Asennus).
 • Macintosh-käyttäjät:
 • Valitse File (Tiedosto) > Print (Tulosta) ja määritä sitten asetukset Print-valintaikkunan ja ponnahdusvalikkojen avulla.

  Värinsäästö

 • Käytössä
 • Ei käytössä

Kuvien tulostamiseen käytetyn väriaineen määrän vähentäminen. Tekstin tulostukseen käytetyn väriaineen määrää ei vähennetä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • On (Käytössä) -asetus ohittaa Toner Darkness (Tummuuden säätö) -asetukset.

  RGB-kirkkaus

 • ‑6–6

Vaalentaa tai tummentaa tulostetta. Voit säästää väriainetta valitsemalla vaaleat tulosteet.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  RGB-kontrasti

 • 0–5

Säädä tulosteiden kontrastia.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  RGB-kylläisyys

 • 0–5

Kylläisyyden säätäminen väritulosteissa.

Huomautus:  0 on oletusasetus.

  Väritasapaino

 • Cyan (Syaani)
  • ‑5–5
 • Magenta
  • ‑5–5
 • Yellow (Keltainen)
  • ‑5–5
 • Musta
  • ‑5–5
 • Palauta oletukset

Säädä tulosteiden väriä lisäämällä tai vähentämällä kunkin värin tulostamiseen käytetyn väriaineen määrää.

Huomautus:  Oletusasetus on 0.

  Väriesimerkit

 • sRGB Display (sRGB-näyttö)
 • sRGB Vivid (Tarkka sRGB)
 • Näyttö — todellinen musta
 • Vivid (Tarkka)
 • Ei käytössä—RGB
 • US CMYK
 • Euro CMYK
 • Vivid CMYK (Tarkka CMYK)
 • Ei käytössä—CMYK

Esimerkkisivujen tulostaminen kustakin tulostimessa käytettävästä RGB- ja CMYK-värinmuuntotaulukosta.

Huomautuksia:

 • Minkä tahansa asetuksen valitseminen tulostaa esimerkin.
 • Väriesimerkkisivuilla on värillisiä ruutuja ja niiden ohella RGB- tai CMYK-yhdistelmät, joista kunkin ruudun väri muodostuu. Nämä sivut voivat auttaa käyttäjää päättämään, mitä yhdistelmiä käytetään halutun väritulosteen aikaansaamiseksi.
 • Voit avata väriesimerkkisivujen luettelon Embedded Web Server -palvelimessa kirjoittamalla verkkotulostimen IP-osoitteen verkkoselaimen osoitekenttään.

  Värinsäätö käsin

 • RGB Image (RGB-kuva)
 • RGB Text
 • RGB Graphics (RGB-grafiikka)

RGB-värinmuunnon mukauttaminen.

  Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Vivid (Tarkka)
 • sRGB Display (sRGB-näyttö)
 • Näyttö — todellinen musta
 • sRGB Vivid (Tarkka sRGB)
 • Ei käytössä

Huomautuksia:

 • sRGB Display (sRGB-näyttö) on RGB-kuvien oletusasetus. Se käyttää värinmuuntotaulukkoa, jonka avulla pyritään tulostamaan tietokoneen näytön värejä vastaava tuloste.
 • Tarkka sRGB on RGB-tekstin ja -kuvien oletusasetus. Tällä asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka lisää kylläisyyttä. Tämä on suositeltava asetus yritysgrafiikalle ja tekstille.
 • Tarkka-asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka tuottaa kirkkaita ja täyteläisiä värejä.
 • Näyttö, todellinen musta -asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, jossa neutraalien harmaasävyjen tulostamiseen käytetään ainoastaan mustaa väriainetta.
 • Off (Ei käytössä) -asetus poistaa värinmuunnon käytöstä.

  Värinsäätö käsin (jatkuu)

 • CMYK Image (CMYK-kuva)
 • CMYK Text
 • CMYK Graphics (CMYK-grafiikka)

  CMYK-värinmuunnon mukauttaminen.

   Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • US CMYK
  • Euro CMYK
  • Vivid CMYK (Tarkka CMYK)
  • Ei käytössä

  Huomautuksia:

  • Oletusasetus on US CMYK. Tällä asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka jäljittelee SWOP-väritulostusta.
  • Euro CMYK on kansainvälinen oletusasetus. Tällä asetuksella tulostin käyttää värinmuuntotaulukkoa, joka jäljittelee EuroScale-väritulostusta.
  • Vivid CMYK lisää värien täyteläisyyttä US CMYK -värinmuuntotaulukossa.
  • Off (Ei käytössä) -asetus poistaa värinmuunnon käytöstä.

   Spottivärin vaihtaminen

  Määritä tiettyjä CMYK-arvoja nimettyihin spottiväreihin.

  Huomautus:  Valikkoa voidaan käyttää vain Embedded Web Server -palvelimessa.

   Värinsäätö

  Aloita tulostimen värinmuuntotaulukoiden uudelleenkalibrointi ja salli tulostimen säätää tulostuksen värien epäsuhtaisuutta.

  Huomautuksia:

  • Värin korjaaminen alkaa, kun tämä valikko valitaan. Näytössä näkyy teksti Värin korjaaminen, kunnes prosessi on valmis.
  • Värien epäsuhtaisuus voi johtua vaihtelevista olosuhteista, kuten huoneen lämpötilasta tai kosteudesta. Värien säädöt perustuvat tulostimen algoritmeihin. Samalla kalibroidaan myös värinkohdistus.
  Oliko tästä artikkelista hyötyä?
  Top