Skip to Content Information Center
Lexmark CS410

Lexmark CS410

Finishing (Utófeldolgozás) menü

ElemFunkció

  Oldalak (duplex)

 • Egyoldalas
 • Kétoldalas

Megadja, hogy a kétoldalas nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.
 • A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből.

  Kétoldalas kötés

 • Hosszú oldal
 • Rövid oldal

Határozza meg a kétoldalas lapok kötési és nyomtatási módját.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal).

  Példányok

 • 1–999

Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a 1.

  Blank Pages (Üres oldalak)

 • Nincs nyomtatás
 • Nyomtatás

Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

  Leválogatás

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az (1,1,1) (2,2,2).

  Elválasztólapok

 • Ki
 • Példányok között
 • Feladatok között
 • Oldalak között

Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A Példányok közé beállítás üres oldalakat szúr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1,1) (2,2,2), akkor egy-egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után.
 • A Between Jobs (Feladatok közé) parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt.
 • Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.

  Elválasztólap forrása

 • [x].  tálca
 • Többlapos adag.

Megadja az elválasztólapok papírforrását.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).

  Papírtakarékos nyomtatás

 • Ki
 • 2 oldal
 • 3 oldal
 • 4 oldal
 • 6 oldal
 • 9 oldal
 • 12 oldal
 • 16 oldal

Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
 • A kiválasztott szám az egy oldalra kerülő oldalképek számát jelenti.

  Papírtakarékos mód elrendezése

 • Vízszintes
 • Reverse Horizontal (Fordított vízszintes)
 • Reverse Vertical (Fordított függőleges)
 • Függőleges

Megadja, hogy milyen sorrendben legyenek kinyomtatva az oldalak egyetlen lapra a Papírtakarékos mód használatakor.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Horizontal (Vízszintes).
 • Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.

  Papírtakarékos mód tájolása

 • Automatikus
 • Fekvő
 • Álló

Megadja, hogy milyen tájolásban legyenek kinyomtatva az oldalak egyetlen lapra.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.

  Papírtakarékos mód kerete

 • Nincs
 • Folytonos

Keret nyomtatása Papírtakarékos mód használatakor.

Megj.:  A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Hasznos volt ez a cikk?
Top