Skip to Content Information Center
Lexmark CS410

Lexmark CS410

Általános beállítások menü

ElemFunkció

  Kijelző nyelve

 • Angol
 • Francais
 • Deutsch
 • Italiano
 • Espanol
 • Dansk
 • Norsk
 • Nederlands
 • Svenska
 • Portugues
 • Suomi
 • Orosz
 • Polski
 • Görög
 • Magyar
 • Turkce
 • Cesky
 • Egyszerűsített kínai
 • Hagyományos kínai
 • Koreai
 • Japán

Beállítja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.

Megj.:  Nem minden nyelv érhető el minden típusú nyomtatón. Egyes nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség.

  Készletbecslés megjelenítése

 • Becslések megjelenítése
 • Becslések elrejtése

Megjeleníti a kezelőpanelen a kellékanyagokra vonatkozó becsléseket, a beágyazott webkiszolgálót, a menübeállításokat és a készülékstatisztikai jelentéseket.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a Becslések megjelenítése.

  Gazdaságos mód

 • Ki
 • Energia
 • Energia/papír
 • Papír

Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Visszaállítja a nyomtatót a gyári alapértelmezett értékre.
 • Ha a Gazdaságos mód beállítása Energia vagy Papír, az hatással lehet a teljesítményre, a nyomtatási minőségre azonban nem.

  Csendes üzemmód

 • Ki
 • Be

A nyomtató okozta zaj minimálisra csökkentése.

Megj.:  A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

  Előzetes telepítés futtatása

 • Igen
 • Nem

Futtassa a beállítási varázslót.

  Billentyűzet

 • Billentyűzettípus
  • Angol
  • Francais
  • Kanadai francia
  • Deutsch
  • Italiano
  • Espanol
  • Görög
  • Dansk
  • Norsk
  • Nederlands
  • Svenska
  • Suomi
  • Portugues
  • Orosz
  • Polski
  • Svájci német
  • Svájci francia
  • Koreai
  • Magyar
  • Turkce
  • Cesky
  • Egyszerűsített kínai
  • Hagyományos kínai
  • Japán
 • [x]  egyéni kulcs

Megad egy nyelvet és egyéni kulcsra vonatkozó információkat a kijelző billentyűzetének.

  Papírméretek

 • U.S.
 • Metrikus

A papírméretek mértékegységeinek meghatározása.

Megjegyzések:

 • U.S. a gyári alapértelmezett érték.
 • A kezdeti beállítást a kezdeti beállítási varázslóban határozhatja meg az ország és a régió kiválasztásával.

  Kijelzett információk

 • Bal oldalon
 • Jobb oldalon
 • [x]  egyéni szöveg

Megadja a kezdőképernyő felső sarkaiban megjelenő szöveget.

  A Bal oldal és Jobb oldal beállításához válasszon a következő lehetőségek közül:

 • Nincs
 • IP-cím
 • Gazdanév
 • Kapcsolattartó neve
 • Hely
 • Dátum/idő
 • mDNS/DDNS szolgáltatásnév
 • Zero Configuration-név
 • [x] egyéni szöveg
 • Típus neve

Megjegyzések:

 • A Bal oldal gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím.
 • A Jobb oldal alapértelmezett beállítása a Dátum/idő.

  Kijelzett információk (folytatás)

 • Fekete festékkazetta
 • Cián festékkazetta
 • Bíbor festékkazetta
 • Sárga kazetta
 • Hulladékfesték-tartály
 • Beégető egység
 • Továbbító modul

Testreszabja a kellékeknél megjelenített információkat.

  Válasszon az alábbi beállítások közül:

 • Mikor jelenjen meg
  • Ne jelenjen meg
  • Megjelenítés
 • Megjelenítendő üzenet
  • Alapértelmezett
  • Alternatív
 • Alapértelmezett
  • [szöveges bejegyzés]
 • Alternatív
  • [szöveges bejegyzés]

  Megjegyzések:

  • A „Mikor jelenjen meg” gyári alapértelmezett beállítása a „Ne jelenjen meg”.
  • A Megjelenítendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.

  Kijelzett információk (folytatás)

 • Papírelakadás
 • Papír betöltése
 • Szolgáltatási hibák

Testreszabja az egyes menükben kijelzett információkat.

  Válasszon az alábbi beállítások közül:

 • Megjelenítés
  • Igen
  • Nem
 • Megjelenítendő üzenet
  • Alapértelmezett
  • Alternatív
 • Alapértelmezett
  • [szöveges bejegyzés]
 • Alternatív
  • [szöveges bejegyzés]

Megjegyzések:

 • A Kijelzés gyári alapértelmezett beállítása a Nem.
 • A Megjelenítendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.

  A kezdőképernyő testreszabása

 • Nyelv módosítása
 • Függő feladatok keresése
 • Függő feladatok
 • USB-meghajtó
 • Profilok és megoldások
 • Könyvjelzők
 • Feladatok felhasználók szerint
 • Űrlapok és kedvencek
 • Háttér és készenléti képernyő
 • Gazdaságos beállítások

Módosítja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat.

  Minden ikon esetében az alábbi beállítások közül választhat:

 • Megjelenítés
 • Ne jelenjen meg

  Dátumformátum

 • HH‑NN‑ÉÉÉÉ
 • NN‑HH‑ÉÉÉÉ
 • ÉÉÉ‑HH‑NN

Állítsa be a dátumformátumot.

Megj.:  HH‑NN‑ÉÉÉÉ az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az NN‑HH‑ÉÉÉÉ.

  Időformátum

 • 12 órás de./du.
 • 24 órás

Állítsa be az időformátumot.

Megj.:  12 órás de./du. a gyári alapértelmezett érték.

  Kijelző fényereje

 • 20–100

A kijelző fényerejének beállítása.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a 100.

  Hangos visszajelzés

 • Gombos visszajelzés
  • Be
  • Ki
 • Hangerősség
  • 1–10

Beállítja a gombok hangjelzésének erősségét.

Megjegyzések:

 • A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva.
 • A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.

  Könyvjelzők megjelenítése

 • Igen
 • Nem

Meghatározza, hogy a Függő feladatok terület könyvjelzői megjelenjenek-e.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

  Weboldalfrissítési ráta

 • 30–300

Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései között eltelő másodpercek számát.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a 120.

  Kapcsolattartó neve

Meghatározza a kapcsolattartó nevét.

Megj.:  A kapcsolat nevét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.

  Hely

Meghatározza a helyet.

Megj.:  A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.

  Riasztások

 • Riasztás vezérlés
 • Kazetta riasztás

Riasztás beállítása a nyomtató felhasználói beavatkozást igénylő hibájakor.

  Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat:

 • Ki
 • Szimpla
 • Folyamatos

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás az Egyetlen. Ezen beállítás esetén három hangjelzés hallható.
 • A “Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.

  Időtúllépések

 • Készenléti mód
  • Letiltva
  • 1–240

Beállítja azt az időt (percben), mielőtt a nyomtató alacsony energiafelhasználású üzemmódba lép.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a 15.

  Időtúllépések

 • Alvó üzemmód
  • Letiltva
  • 1–120

Beállítja azt az időt (percben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat elkészülése után az energiatakarékos állapotba lépésig vár.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 20.
 • Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük.
 • Ha a nyomtató a szobai világítással azonos áramkört használ, vagy ha a szobában fényvibrálást tapasztal, a legalacsonyabb szintet állítsa be.
 • Ha a nyomtató állandóan használatban van, magasabb szintet állítson be. A legtöbb esetben ilyenkor a nyomtatónak minimális bemelegedési időre van szüksége a nyomtatáshoz.
 • A Letiltva lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakarékosság funkció ki van kapcsolva.

  Időtúllépések

 • Nyomt. Kijelző ki beállításnál
  • Nyomt. engedély. kikapcs. kijelzőnél
  • Kijelző bekapcs. nyomtatáskor

Feladat nyomtatása kikapcsolt kijelzőnél.

Megj.:  Kijelző bekapcsolva, ha a nyomtatása a gyári alapbeállítás.

  Időtúllépések

 • Hibernálási idő
  • Letiltva
  • 20 perc
  • 1–3 óra
  • 6 óra
  • 1–3 nap
  • 1–2 hét
  • 1 hónap

Beállítja azt az időt, ameddig a nyomtató vár, mielőtt Hibernált módra váltana.

Megj.:  A gyári alapértelmezett beállítás 3 nap.

  Hibernálási idő kapcsolat esetén

 • Hibernált mód
 • Ne hibernálja

Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Hibernálás.
 • A faxolás funkció nem minden nyomtatómodellen érhető el.

  Időtúllépések

 • Kijelző időtúllépése
  • 15–300

Meghatározza azt az időt (másodpercben), mielőtt a kezelőpanel visszatér Készenléti állapotba.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a 30.

  Időtúllépések

 • Nyomtatási időtúllépés
  • Letiltva
  • 1–255

Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 90.
 • A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban.
 • A Nyomtatási időtúllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el.

  Időtúllépések

 • Várakozási időtúllépés
  • Letiltva
  • 15–65535

Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 40.
 • A Várakozási időtúllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes.

  Időtúllépések

 • Feladattartási időtúllépés
  • 5–255

Beállítja azt az időtartamot, amennyit a nyomtató várjon a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő további feladatok kinyomtatását.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 30.
 • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a merevlemez telepítve van.

  Hiba elhárítása

 • Automatikus újraindítás
  • Újraindítás, ha tétlen
  • Újraindítás mindig
  • Újraindítás soha

A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.

Megj.:  A gyári alapértelmezett beállítás az „Újraindítás mindig".

  Hiba elhárítása

 • Automatikus újraindítások maximális száma
  • 1–20

Megadja az automatikus újraindítások számát, a nyomtató által végrehajtható értékhatáron belül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a 2.
 • Ha a nyomtató eléri az újraindítások maximális számát egy bizonyos időn belül, a nyomtató nem folytatja az újraindítást, és hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.

  Nyomtatás helyreállítása

 • Automatikus folytatás
  • Letiltva
  • 5–255

Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva.

Megj.:  A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.

  Nyomtatás helyreállítása

 • Elakadás utáni helyreáll.
  • Be
  • Ki
  • Automatikus

Megadja, hogy a nyomtató újranyomtassa-e az elakadt oldalakat.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újranyomtatja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához.
 • A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató mindig újranyomtatja az elakadt oldalakat.
 • A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató sosem nyomtatja újra az elakadt oldalakat.

  Nyomtatás helyreállítása

 • Oldalvédelem
  • Ki
  • Be

Sikeresen kinyomtat egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához.
 • A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató egész oldalt nyomtat ki, így az egész oldal kinyomtatásra kerül.

  Elérhetőség

 • Kijelz. időt. meghossz
  • Be
  • Ki

A nyomtató beállítása a meghatározott feladat folytatására a kezdőképernyőre való visszatérés nélkül, amikor a Kijelző időtúllépési idő lejár.

Megj.:  A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

  Alvó gomb megnyomása

 • Ne csináljon semmit
 • Alvó
 • Hibernált mód

Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvás gomb rövid megnyomására.

Megj.:  A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód.

  Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot

 • Ne csináljon semmit
 • Alvó
 • Hibernált mód

Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb hosszú megnyomására.

Megj.:  A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit.

  Gyári alapbeállítások

 • Nincs visszaállítás
 • Visszaállítás most

A nyomtató gyári alapbeállításainak használata.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza.
 • A Visszaállítás most lehetőséggel visszaállítja a nyomtató összes gyári alapértelmezett beállítását, a Hálózat/portok menü beállításainak kivételével. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a merevlemezen tárolt letöltéseket.

  Konfigurációs fájl exportálása

 • Exportálás

Konfigurációs fájlok exportálása pendrive-ra.

Hasznos volt ez a cikk?
Top