Skip to Content Information Center
Lexmark CS410

Raporları görüntüleme

    Yerleşik Web Sunucusundan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için yararlıdır.

  1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

    Notlar:

    • Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
    • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.
  2. Reports (Raporlar) öğesini tıklatın ve istediğiniz rapor türünü tıklatın.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Top