Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Fax instellen met Digital Subscriber Line

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Een Digital Subscriber Line (DSL) splitst een gewone telefoonlijn in twee kanalen: spraakoproepen en internet. Telefoon- en faxsignalen worden beide via het spraakkanaal verzonden, terwijl internetsignalen via het andere kanaal worden verzonden.

Om storing tussen de twee kanalen tot een minimum te beperken, kunt u een DSL-filter bij uw DSL-provider aanvragen.

  1. Sluit de LINE-poort van het DSL-filter aan op de wandcontactdoos.

  2. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.

  3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de telefoonpoort op het DSL-filter.

Opmerking:  Als u een telefoon wilt aansluiten op de printer, moet u eventueel geïnstalleerde adapterstekkers verwijderen uit de telefoonpoort van de printer en daarna de telefoon aansluiten.

Was dit artikel nuttig?
Top