Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Konfiguracja faksu za pośrednictwem połączenia modemu kablowego

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia ani podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać funkcji faksu podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).

Ustawienia 1: Drukarka podłączona bezpośrednio do modemu kablowego

  1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

  2. Podłącz drugi koniec kabla do portu oznaczonego jako Linia telefoniczna 1 lub Port telefoniczny na modemie kablowym.

  3. Podłącz telefon analogowy do portu telefonicznego w drukarce.

Uwaga:  Aby upewnić się, że port telefoniczny modemu kablowego jest aktywny, podłącz do niego telefon, a następnie sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

Ustawienia 2: Drukarka podłączona do gniazda ściennego, modem kablowy zainstalowany w dowolnym miejscu

  1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

  2. Podłącz drugi koniec kabla do działającego analogowego gniazdka telefonicznego.

  3. Podłącz telefon analogowy do portu telefonicznego w drukarce.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top