Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Konfiguracja faksu w krajach lub regionach wykorzystujących inne gniazdka i wtyczki telefoniczne

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia ani podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać funkcji faksu podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).

Standardowym gniazdem ściennym jest gniazdo RJ11, stosowane w większości krajów i regionów. Jeżeli gniazdo ścienne lub wyposażenie w obiekcie nie jest zgodne z tym typem połączenia, należy użyć adaptera telefonicznego. Adapter odpowiedni dla danego kraju lub regionu może nie być dostarczany z drukarką. W takim wypadku należy go zakupić oddzielnie.

W porcie telefonicznym może być zainstalowana wtyczka adaptera. Nie należy wyjmować wtyczki adaptera z portu telefonicznego drukarki w przypadku podłączenia do szeregowego lub kaskadowego systemu telefonicznego.

Nazwa elementuNumer katalogowy

Wtyczka adaptera Lexmark

40X8519

Podłączanie drukarki do gniazda ściennego innego niż RJ11

  1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

  2. Podłącz drugi koniec kabla do adaptera RJ11, a następnie podłącz adapter do gniazda ściennego.

  3. Jeśli chcesz podłączyć inne urządzenie ze złączem innym niż RJ11 do tego samego gniazda ściennego, podłącz je bezpośrednio do adaptera telefonicznego.

Podłączanie drukarki do gniazda ściennego w Niemczech

Gniazda ścienne w Niemczech posiadają dwa typy portów. Porty N przeznaczone są dla faksów, modemów i automatycznych sekretarek. Port F jest przeznaczony dla telefonów. Drukarkę należy podłączyć do dowolnego portu N.

  1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

  2. Podłącz drugi koniec kabla do adaptera RJ11, a następnie podłącz adapter do portu N.

  3. Aby podłączyć telefon lub automatyczną sekretarkę do tego samego gniazda ściennego, należy wykonać podłączenia jak na rysunku.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top