Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Wstępna konfiguracja faksu

W wielu krajach i regionach wymagane jest, aby faksy wychodzące na marginesie w górnej lub dolnej części każdej przesyłanej strony lub na pierwszej stronie przesyłanych danych zawierały następujące informacje: nazwę faksu (identyfikator firmy, innej jednostki lub osoby fizycznej wysyłającej wiadomość) oraz numer faksu (numer telefoniczny urządzenia wysyłającego faks, firmy, innej jednostki lub osoby fizycznej).

Informacje niezbędne do wstępnej konfiguracji faksu można wprowadzić za pomocą panelu sterowania drukarki lub w menu Ustawienia aplikacji Embedded Web Server, korzystając z przeglądarki internetowej.

Uwaga:  Jeśli urządzenie nie pracuje w środowisku TCP/IP, informacje wymagane do skonfigurowania faksu należy wprowadzić za pomocą panelu sterowania drukarki.

Konfigurowanie faksu przy użyciu panelu sterowania drukarki

Po pierwszym włączeniu drukarki wyświetlany jest szereg ekranów konfiguracyjnych. Jeżeli drukarka obsługuje funkcje faksu, pojawiają się ekrany Nazwa faksu i Numer faksu.

 1. Gdy zostanie wyświetlony ekran Nazwa faksu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wprowadź nazwę, która będzie drukowana na wszystkich faksach wychodzących.

  2. Wprowadź nazwę faksu, a następnie dotknij opcji Wyślij.

 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran Nazwa faksu, wprowadź numer faksu, a następnie dotknij opcji Wyślij.

Konfigurowanie faksu przy użyciu aplikacji Embedded Web Server

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia faksu > Ustawienia faksu analogowego.

 3. W polu Nazwa faksu podaj nazwę, która ma być drukowana na wszystkich wysyłanych faksach.

 4. W polu Numer faksu wprowadź numer faksu w drukarce.

 5. Kliknij opcję Wyślij.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top