Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Korzystanie z opcji Formularze i ulubione

Uwaga:  Nowsza wersja niniejszego Podręcznika użytkownika może zawierać bezpośrednie łącze do Podręcznika administratora niniejszej aplikacji. W celu sprawdzenia dostępności aktualizacji niniejszego Podręcznika użytkownika należy przejść do strony http://support.lexmark.com.

FunkcjaPrzeznaczenie

Optymalizuje pracę poprzez szybkie wyszukiwanie i drukowanie często używanych formularzy internetowych bezpośrednio z ekranu głównego drukarki.

Uwaga:  Drukarka musi mieć uprawnienie dostępu do folderu sieciowego, serwera FTP lub witryny sieci Web, w której jest przechowywana zakładka. Z poziomu komputera, na którym przechowywana jest zakładka, użyj ustawień udostępniania, zabezpieczeń i zapory, aby nadać drukarce co najmniej prawo do odczytu. Więcej pomocnych informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwaga:  Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

 2. Kliknij opcję Ustawienia > Aplikacje > Zarządzanie aplikacjami > Formularze i ulubione.

 3. Kliknij przycisk Dodaj i dostosuj ustawienia.

  Uwagi:

  • Korzystaj z pomocy wyświetlanej po zatrzymaniu wskaźnika myszy obok każdego pola, która zawiera opis ustawienia.
  • Aby upewnić się, że ustawienia lokalizacji zakładki są prawidłowe, wpisz właściwy adres IP komputera-hosta, na którym zapisano zakładkę. Więcej informacji na temat uzyskiwania adresu IP komputera-hosta, patrz Znajdowanie adresu IP komputera.
  • Upewnij się, czy drukarka ma prawa dostępu do folderu, w którym znajduje się zakładka.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby użyć aplikacji, dotknij opcji Formularze i ulubione na ekranie głównym drukarki, a następnie przejrzyj kategorie formularzy albo wyszukaj formularze po numerze, nazwie lub opisie formularza.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top