Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Konfiguracja aplikacji Card Copy

Uwaga:  Nowsza wersja niniejszego Podręcznika użytkownika może zawierać bezpośrednie łącze do Podręcznika administratora niniejszej aplikacji. W celu sprawdzenia dostępności aktualizacji niniejszego Podręcznika użytkownika należy przejść do strony http://support.lexmark.com.

FunkcjaPrzeznaczenie

Szybkie i łatwe kopiowanie dowodów ubezpieczenia, identyfikatorów i innych kart o rozmiarze portfelowym.

Umożliwia ona drukowanie obu stron zeskanowanego dokumentu na pojedynczym arkuszu, co pozwala oszczędzić papier i zaprezentować informacje z dokumentu w wygodny sposób.

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwaga:  Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

 2. Kliknij opcję Ustawienia > Aplikacje > Zarządzanie aplikacjami > Card Copy.

 3. W razie potrzeby zmień domyślne opcje skanowania.

  • Zasobnik domyślny — Wybierz zasobnik domyślny do użytku w przypadku drukowania zeskanowanych obrazów.
  • Domyślna liczba kopii — Określ liczbę kopii, które powinny automatycznie być drukowane w przypadku korzystania z aplikacji.
  • Domyślne ustawienia kontrastu — Określ ustawienie pozwalające zwiększyć lub zmniejszyć poziom kontrastu w przypadku drukowania kopii zeskanowanej karty. Wybierz opcję Najlepsze dla zawartości, jeżeli drukarka ma ustawiać kontrast automatycznie.
  • Domyślne ustawienia skalowania — Ustaw rozmiar skanowanej karty podczas jej drukowania. Ustawienie domyślne to 100% (pełny rozmiar).
  • Ustawienie rozdzielczości — Dostosuj jakość zeskanowanej karty.
  • Uwagi:

   • Podczas skanowania karty upewnij się, czy rozdzielczość skanowania nie jest wyższa niż 200  dpi dla skanowania w kolorze oraz 400  dpi dla skanowania monochromatycznego.
   • Podczas skanowania kilku kart upewnij się, czy rozdzielczość skanowania nie jest wyższa niż 150  dpi dla skanowania w kolorze oraz 300  dpi dla skanowania monochromatycznego.
  • Drukuj obramowania — Zaznacz pole wyboru, aby drukować zeskanowany obraz z obramowaniem.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby użyć aplikacji, dotknij opcji Card Copy na ekranie głównym drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top