Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Konfiguracja aplikacji Multi Send

Uwaga:  Nowsza wersja niniejszego Podręcznika użytkownika może zawierać bezpośrednie łącze do Podręcznika administratora niniejszej aplikacji. W celu sprawdzenia dostępności aktualizacji niniejszego Podręcznika użytkownika należy przejść do strony http://support.lexmark.com.

FunkcjaPrzeznaczenie

Skanowanie dokumentu, a następnie wysyłanie zeskanowanego dokumentu do kilku miejsc docelowych.

Uwaga:  Upewnij się, czy na dysku twardym drukarki jest wystarczająca ilość miejsca.

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwaga:  Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP drukarki ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

 2. Kliknij opcję Ustawienia > Aplikacje > Zarządzanie aplikacjami > Multi  Send.

 3. W sekcji Profile kliknij opcję Dodaj, a następnie dostosuj ustawienia.

  Uwagi:

  • Korzystaj z pomocy wyświetlanej po zatrzymaniu wskaźnika myszy obok każdego pola, która zawiera opis ustawienia.
  • W przypadku wyboru opcji FTP lub Folder udostępniony jako miejsca docelowego upewnij się, że ustawienia jego lokalizacji są prawidłowe. Wpisz prawidłowy adres IP komputera-hosta, gdzie znajduje się wskazane miejsce docelowe. Więcej informacji na temat uzyskiwania adresu IP komputera-hosta, patrz Znajdowanie adresu IP komputera.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby użyć aplikacji, dotknij opcji Multi Send na ekranie głównym, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top