Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Konfigurowanie funkcji Scan to Network

Uwaga:  Nowsza wersja niniejszego Podręcznika użytkownika może zawierać bezpośrednie łącze do Podręcznika administratora niniejszej aplikacji. W celu sprawdzenia dostępności aktualizacji niniejszego Podręcznika użytkownika należy przejść do strony http://support.lexmark.com.

FunkcjaPrzeznaczenie

Skanowanie dokumentu i wysyłanie go do udostępnionego folderu sieciowego. Można zdefiniować maks. 30 niepowtarzalnych folderów docelowych.

Uwagi:

 • Drukarka musi mieć uprawnienia do zapisu w miejscach docelowych. Korzystając z komputera, na którym wskazano miejsce docelowe, można użyć ustawień udostępniania, zabezpieczeń i zapory, aby zezwolić drukarce na dostęp przynajmniej w zakresie zapisu. Więcej pomocnych informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.
 • Ikona Skanuj przez sieć jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy zdefiniowano przynajmniej jedno miejsce docelowe.
 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwaga:  Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kolejno Ustaw skanowanie przez sieć > Kliknij tutaj.
  • Kliknij opcję Ustawienia > Aplikacje > Zarządzanie aplikacjami > Skanowanie przez sieć.
 3. Określ miejsca docelowe, a następnie dostosuj ustawienia.

  Uwagi:

  • Korzystaj z pomocy wyświetlanej po zatrzymaniu wskaźnika myszy obok każdego pola, aby zapoznać się z opisem ustawienia.
  • Aby upewnić się, że ustawienia lokalizacji miejsca docelowego są prawidłowe, wpisz właściwy adres IP komputera-hosta, gdzie znajduje się określone miejsce docelowe. Więcej informacji na temat uzyskiwania adresu IP komputera-hosta, patrz Znajdowanie adresu IP komputera.
  • Upewnij się, czy drukarka ma prawa dostępu do folderu, w którym znajduje się miejsce docelowe.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby użyć aplikacji, dotknij opcji Scan to Network na ekranie głównym, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top