Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Konfigurera Formulär och favoriter

Obs!  En senare version av Användarhandboken kan innehålla a direktlänk till Administrator’s Guide (administratörshandboken) för det här programmet. Om du vill kontrollera om det finns uppdateringar av den här användarhandboken besöker du http://support.lexmark.com.

AnvändFör att

Strömlinjeforma arbetsprocesserna genom att snabbt hitta och skriva ut onlineformulär som används ofta direkt från huvudmenyn.

Obs!  Skrivaren måste ha åtkomstbehörighet till nätverksmappen, FTP-webbplatsen eller webbsidan där bokmärket finns lagrat. På datorn där bokmärket är sparat justerar du inställningarna för delning, säkerhet och brandvägg så att skrivaren minst har läs-behörighet. Mer hjälp finns i dokumentationen som medföljde operativsystemet.

 1. Öppna en webbläsare och skriv sedan in skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Obs!  Leta efter skrivarens IP-adress visas på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

 2. Klicka på Inställningar Program > Hantera program > Formulär och favoriter..

 3. Klicka på Lägg till och anpassa sedan inställningarna.

  Anmärkningar:

  • Läs bubbelhjälpen bredvid varje fält för en beskrivning av inställningen.
  • Se till att platsinställningarna för bokmärket är korrekta genom att ange rätt IP-adress till den värddator där bokmärket finns. Om du vill ha mer information om att ta reda på IP-adressen för värddatorn se Leta rätt på datorns IP-adress.
  • Se till att skrivaren har åtkomsträttigheter till den mapp där bokmärket finns.
 4. Klicka på Verkställ.

Använd programmet genom att trycka på Formulär och favoriter på startskärmen och navigera sedan mellan formulärkategorierna eller sök efter formulär efter formulärnummer, -namn eller -beskrivning.

Var denna artikel användbar?
Top