Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Konfigurera Kortkopia

Obs!  A senare version av den här Användarhandboken kan innehålla en direktlänk till Administrator's Guide (administratörshandboken) för det här programmet. Om du vill kontrollera om det finns uppdateringar av den här användarhandboken besöker du http://support.lexmark.com.

AnvändFör att

Kopiera försäkringspapper, ID-handlingar och andra plånboksstora kort snabbt och enkelt.

Du kan skanna och skriva ut båda sidor av ett kort på en enda sida, vilket sparar papper och visar informationen på kortet på ett mer överskådligt sätt.

 1. Öppna en webbläsare och skriv sedan in skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Obs!  Leta efter skrivarens IP-adress visas på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

 2. Klicka på Inställningar > Program > Hantera program > Kortkopia.

 3. Ändra standardinställningar för skanning om det behövs.

  • Standardfack – Välj det standardfack som ska användas för utskrift av skannade bilder.
  • Standardvärde för antal kopior – Ange antalet kopior som ska skrivas ut automatiskt när programmet används.
  • Standardinställning för kontrast – Ange en inställning för att öka eller minska kontrastnivån när en kopia av det skannade kortet skrivs ut. Välj Bäst för innehåll om du vill att skrivaren ska justera kontrasten automatiskt.
  • Standardinställning för skala – Ange storleken på det skannade kort när det skrivs ut. Standardvärdet är 100 % (fullstorlek).
  • Upplösningsinställning – Justera kvaliteten på det skannade kortet.
  • Anmärkningar:

   • När du skannar ett kort ska du se till att skanningsupplösningen inte är mer än 200  dpi för färg och 400  dpi för svartvitt.
   • När du skannar flera kort ska du se till att skanningsupplösningen inte är mer än 150  dpi för färg och 300  dpi för svartvitt.
  • Skriv ut ramar – Välj kryssrutan om du vill skriva ut den skannade bilden med en ram runtom.
 4. Klicka på Verkställ.

Om du vill använda programmet trycker du på Kortkopia på huvudmenyn och följer sedan instruktionerna.

Var denna artikel användbar?
Top