Skip to Content Information Center
Lexmark MX517

Lexmark MX517

Konfigurera Skicka flera

Obs!  A senare version av den här Användarhandboken kan innehålla en direktlänk till Administrator's Guide (administratörshandboken) för det här programmet. Om du vill kontrollera om det finns uppdateringar av den här användarhandboken besöker du http://support.lexmark.com.

AnvändFör att

Skanna ett dokument och skicka sedan det skannade dokumentet till flera destinationer.

Obs!  Se till att det finns tillräckligt med utrymme på skrivarens hårddisk.

 1. Öppna en webbläsare och skriv sedan in skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Obs!  Visa skrivarens IP-adress på skrivarens huvudmeny. Skrivarens IP-adress visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

 2. Klickar på Inställningar > Program > Hantera program > Skicka  flera.

 3. I avsnittet Profiler klickar du på Lägg till och anpassar sedan inställningarna.

  Anmärkningar:

  • Läs bubbelhjälpen bredvid varje fält för en beskrivning av inställningen.
  • Om du väljer FTP eller Dela mapp som destination ser du till att platsinställningarna för destinationen är korrekta. Ange rätt IP-adress för värddatorn där den angivna destinationen finns. Om du vill ha mer information om att ta reda på IP-adressen för värddatorn se Leta rätt på datorns IP-adress.
 4. Klicka på Verkställ.

Om du vill använda programmet trycker du på Skicka flera på skrivarens huvudmeny och följer sedan instruktionerna på skrivardisplayen.

Var denna artikel användbar?
Top