Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Przesunięcie marginesu

Opcja ta umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie marginesu strony o określoną wartość przez przesunięcie skanowanego obrazu. Dotknij przycisku lub , aby ustawić żądany margines. Jeśli dodatkowy margines będzie zbyt duży, kopia zostanie przycięta.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top