Skip to Content Information Center
Lexmark MX410

Lexmark MX410

Tworzenie niestandardowej nazwy typu papieru

  Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwagi:

  • Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
  • W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę sieci Web.
 2. Kliknij opcje Ustawienia > Menu papieru > Nazwy niestandardowe.

 3. Wybierz nazwę niestandardową, a następie wpisz niestandardową nazwę typu papieru.

 4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).

 5. Kliknij opcję Typy niestandardowe, a następnie sprawdź, czy nowa nazwa niestandardowa typu papieru została zastąpiona nazwą niestandardową.

  Korzystanie z panelu sterowania drukarki

 1. Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

   > Menu papieru > Nazwy niestandardowe

 2. Wybierz nazwę niestandardową, a następie wpisz niestandardową nazwę typu papieru.

 3. Dotknij opcji .

 4. Dotknij opcji Typy niestandardowe, a następnie sprawdź, czy nowa nazwa niestandardowa typu papieru została zastąpiona nazwą niestandardową.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top