Skip to Content Information Center
Lexmark MX511

Vložení záhlaví nebo zápatí na stránky

 1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

  Poznámky:

  • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
  • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
 2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

 3. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  Kopírovat > Záhlaví/Zápatí

 4. Vyberte položku Záhlaví nebo Zápatí a dotkněte se tlačítka .

 5. Vyberte místo pro vložení záhlaví nebo zápatí, vyberte možnost textu a dotkněte se tlačítka .

 6. Vyberte, kde chcete vytisknout záhlaví nebo zápatí, a dotkněte se tlačítka .

 7. V nabídce Záhlaví/Zápatí se dotkněte tlačítka  > Kopírovat.

Byl tento článek užitečný?
Top